Wie zijn wij?


Chiro Spratike is 25 jaar geleden opgericht voor de jeugd van Guigoven en Vliermaal. De jeugdvereniging barste al snel uit zijn voegen en is ondertussen de grootste jeugdbeweging van Kortessem met een 100 tal leden, tel daarbij: 15 leiding, 2 volwassen begeleiders, een proost, een oudleidingsploeg, een kookploeg, een oudercomité en je zit aan een hele groep mensen die zich meermaals per jaar volledig inzetten om de jeugd een spetterend en betaalbaar kamp te kunnen geven.

De leeftijd van onze leden ligt tussen de 6 en de 18 jaar opgesplitst in 6 groepen: Ribbels, Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s. 24 jaar geleden hadden wij nog maar 4 leeftijdscategorieën. Dit verklaart onze naam: SP van Speelclub, RA van Rakwi’s, TI van Tito’s en KE van Keti’s. In de loop der jaren zijn er twee afdelingen bijgekomen, de Ribbels en de Aspi’s.

Jaarlijks organiseren wij tal van evenementen voor onze werkingsgelden zoals een eetfeest, een fuif, enz... Deze inkomsten dienen onder andere om materiaal te kunnen kopen en onze leden zo leuke activiteiten te garanderen. Ook proberen we onze kampprijs zo laag mogelijk te houden, en zo iedereen de kans te geven om 9 superleuke kampdagen te beleven. Momenteel streven wij ook naar nieuwe lokalen, om dit project te financieren hebben we ook heel wat centen nodig! 

 

 

Inschrijfgeld


Het inschrijfgeld voor een volledig jaar plezier is €30 per kind.

Indien je aangesloten bent bij een ziekenkas (CM, Voorzorg, LM), krijg je dit gedeeltelijk terugbetaald.
Als je dit wenst te doen, moet je enkel een terugbetalingsformulier vragen aan de leiding.
Wij hebben de nodige informatie ingevuld over de jeugdbeweging.

 

Chirokleren


Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro. Je herkent ons aan onze Chirokleren. We zien er allemaal anders uit maar toch is het duidelijk dat we samen horen. 

Op onze Chiro is het niet verplicht om het volledige Chiro-uniform te dragen.
We vragen wel om de Chiro Spratike T-shirt te kopen, zo vallen we meteen op bij een uitstap.

Wat wel verplicht is, is het dragen van het afdelingssjaaltje (tijdens alle activiteiten + op bivak), nog geen ontvangen, vraag naar het sjaaltje bij de leiding (deze zijn niet te koop in de Chirowinkel)  

Kostenplaatje?
De Chiro Spratike T-shirt is niet in de chirowinkel te vinden, je kan ze enkel via de leiding kopen.
Dit kan voor of na de activiteit, voor slechts €7

Een sweater, broek of rok, hemd, T-shirt (van de Chiro) kost afhankelijk van de maat ongeveer 90 euro voor de kleinsten en 110 euro voor de grootsten. Je kan voor deze kleren terecht in één van onze tien Chirowinkels: De Banier.
Je kunt er de kleren passen en vindt er het hele assortiment.

uniform

Verzekeringen


Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in.  Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.

Maar niet alles is te verzekeren!  Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de Chiroleiding.  Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.

Hieronder vatten we de zaken kort samen.  Wil je meer weten, bekijk dan de verzekeringspolis van Chirojeugd Vlaanderen.

Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd?  

1.  De Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.  Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen.  Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.

Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.  

De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten.  Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

2.  Ongevallenverzekering 

Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis.

Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro.  Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer.  Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit.  Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.

Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404 , 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. 

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit.  
Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.  

3.  Overlijden en blijvende invaliditeit 

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis van Chirojeugd Vlaanderen.

4.  Materiële schade 

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.  

Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid.  De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering.  Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou.  Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.   

Indien u nog vragen hebt kan u nog altijd terecht bij de verantwoordelijke voor de verzekeringen van onze Chiro.